Позивачі в адміністративній справі

Хто може бути позивачем в адміністративній справі? Чи існує таке поняття як колективне звернення?

У статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) поняття позивача визначено таким чином:
"позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду".

Отже, що це за "особи" і у яких випадках "суб’єкт владних повноважень" (а простіше, орган державної влади чи орган місцевого самоврядування) може звернутись до адміністративного суду.

Отже, позивачами можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), юридичні особи (а саме органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи, організації), колективні суб’єкти ,які не є юридичним особами (структурні підрозділи державних і недержавних органів, загальні збори громадян за місцем проживання тощо).

У яких випадках Ви можете звернутись до суду? Відповідно до норми ст. 6 КАС України, якщо вважаєте, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені Ваші права, свободи або інтереси.

Тобто, відповідачем в адміністративній справі, як правило, є орган влади. Але якщо це дозволяють відповідні закони, то органи влади також можуть бути позивачами. Наприклад:

згідно Закону України "Про об’єднання громадян" легалізуючий орган або прокурор має право на звернення до суду щодо застосування стягнень до об’єднань громадян, аж до примусового розпуску об’єднання громадян;

згідно Закону України "Про політичні партії в Україні" такими суб’єктами є Міністерство юстиції України та/або Генеральний прокурор України;

згідно Закону України "Про податкову службу в Україні" податкові органи можуть звернутись до суду з позовами до підприємств, установ, організацій, окремих громадян про визнання угод недійсними, про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами, про скасування державної реєстрації суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності;

згідно Закону України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування" Пенсійний фонд (або його територіальні підрозділи) вправі звертатись до суду з позовами про стягнення заборгованості страхових внесків;

згідно Закону України "Про місцеве самоврядування" орган місцевого самоврядування або його посадова особа може звернутись до адміністративного суду про визнання незаконними актів, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, або обмежують повноваження обласних, районних, інших рад.

Колективне звернення можливо відповідно до закону "Про звернення громадян", такі звернення можуть подаватися до будь-яких державних (і недержавних ) установ. Проте для відкриття адміністративної судової справи до суду має бути поданий адміністративний позов. Відповідно до частини другої статті 50 КАСУ позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. З позовом до суб’єкта владних повноважень може звертатися як одна фізична особа, так і кілька таких осіб. Проте збільшення кількості позивачів звичайно суттєво ускладнює розгляд справи.