Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в Харківській області

Моніторинг проводився Харківським Інститутом соціологічних досліджень за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у 2007 році. В Звіті відображені результати соціологічного опитування населення м. Харкова, слідчих та осіб, які відбувають покарання, результати фокус-груп адвокатів та суддів, контент-аналіз кримінальних справ в районних судах Харкова, а також у Апеляційному суді.

Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не першій рік. Згідно даним офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн. осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположний свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію». 

В той же час, слід констатувати той факт, що сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм реалізації права на правовий захист, й особливо у формі безоплатної правової допомоги. Саме тому, для розгляду питань, що пов'язані із забезпеченням громадян безоплатною правовою допомогою, при Міністерстві юстиції України було створено Раду з координації реформи безоплатної правової допомоги. 

На основі вивченого іноземного досвіду у сфері надання безоплатної правової допомоги та аналізу умов та особливостей реалізації права на безоплатну правову допомогу в Україні було підготовлено проект Концепції формування системи безоплатної правової допомоги. Ця Концепція була схвалена на засіданні Національної Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а після цього Президентом України. З метою апробації положень Концепції було розпочато реалізацію пілотного проекту з надання безоплатної правової допомоги у містах Харкові, Білій Церкві та Хмельницькому. 

Але, зазначимо, що успішність кожного проекту, особливо в соціальній сфері, в значній мірі залежить від своєчасної та кваліфікованої соціальної експертизи проблеми та існуючих тенденцій, на зміну яких спрямовано проект. Саме для описання та оцінки ситуації, що склалась в сфері безоплатної правової допомоги Харківським інститутом соціальних досліджень було проведено комплексне дослідження стану системи безоплатної правової допомоги в Харківському регіоні. 

З метою вивчення щоденних практик надання безоплатної правової допомоги, а також визначення основних проблем в цій сфері, дослідницькою групою було застосовано цілий арсенал соціологічних методів. Окрім соціологічного опитування населення м. Харкова, слідчих та осіб, які відбувають покарання, за допомогою фокус-груп було вивчено думку адвокатів та суддів, а також проведено контент-аналіз кримінальних справ в районних судах Харкова, а також у апеляційному суді. Порівняння результатів, отриманих за допомогою різних методів надало нам можливість підійти до розгляду проблеми надання безоплатної правової допомоги з різних сторін, врахувати думку всіх учасників процесу та, відповідно, отримати уяву про реальний стан речей в цій сфері.
Джерело: Харківський інститут соціальних досліджень
Автор: Денис Кобзін, Юрій Бєлоусов, Андрій Черноусов, Олексій Сердюк, Аркадій Бущенко, Генадій Токарєв
Додаток: Моніторинг в Харківській області ( 1578 Kb ) 
 

 

Матеріал: