Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — орган Верховної Ради України, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні (омбудсман).
Метою парламентського контролю Упоановаженого Верховної Ради з прав людини є :

  • захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;
  • додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначеними у статті 2 Закону "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини";
  • запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;
  • сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;
  • поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
  • запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;
  • сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.