Адміністративне судочинство

Україна задекларувала себе правовою державою, у якій людина є найвищою суспільною цінністю. Отже, її судова система побудована таким чином, аби забезпечити потреби людини у судовому захисті найефективніше: суди, до яких частіше звертаються люди, повинні розміщуватись якомога ближче до людей у місцях, до яких можна найпростіше дістатись з використанням громадського транспорту; має бути забезпечено право особи на оскарження, існувати спеціалізація судів для розгляду справ у визначених сферах. 

Отже, реалізація 10 заповідей судочинства в Україні зумовила створення в Україні судової системи, яка вмонтована у систему адміністративно-територіального устрою. 

Головною ланкою судової системи є місцеві загальні суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні. Місцеві загальні суди розглядають щороку мільйони справ - цивільні, кримінальні справи, справи про адміністративні правопорушення. 

У деяких категоріях адміністративних справ вони також виконують функції місцевих адміністративних судів. На обласному рівні діють апеляційні загальні суди, місцеві господарські та адміністративні суди, а на рівні області чи декількох областей - апеляційні господарські та адміністративні суди. Частина 3 ст. 125 Основного Закону встановлює, що вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. У м. Києві розміщені вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України. Все це суди загальної юрисдикції. 

Структура адміністративних судів
Відповідно до Указу Президента України „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” № 1417/2004 від 16 листопада 2004 року система адміністративних судів України складається з: Вищого адміністративного суду України, дев'яти апеляційних адміністративних судів, а також з місцевих окружних адміністративних судів в усіх 24 областях України, містах Києві та Севастополі.

 

Матеріал: