Судові рішення

З метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року № 3262-IV діє Єдиний державний реєстр судових рішень.
Єдиний державний реєстр судових рішень – це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.
Відповідно до пункту 1 статті 4 зазначеного Закону судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

http://www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріал: