Заява від сусідки

Як правильно скласти заяву від сусідки, що вона не має і не матиме в майбутньому ніяких претензій щодо оформлення самовільної добудови?

Відповідно до ч. 1 ст. 375 ЦК України, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.
Ч. 4 зазначеної статті визначає, правові наслідки самочинної забудови, здійсненої власником на його земельній ділянці, встановлюються статтею 376 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 та 4 ст. 376 ЦК України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.
Таким чином, для уникнення проблем в майбутньому щодо визнання за Вами права власності на самочинне будівництво (добудову), отримання письмової згоди від власника (співвласника) земельної ділянки, на якій планується будівництво є необхідністю. А виходячи зі змісту статті 376 ЦК України, така згода повинна бути і від сусіда.
Щодо правильного складення такої заяви, то погодження сусідів може бути викладене в довільній формі. Обов’язкова вимога щодо змісту заяви не встановлена.
Головне щоб документ мав відомості про особу, яка дає цю згоду та особу, якій вона надається, із зазначенням відомостей про статус співвласника майна чи сусіда; відомості про надання згоди та відсутність в майбутньому будь-яких претензій щодо здійснення добудови; зазначення адреси за якою планується здійснення добудови; опису об’єкту добудови (площа, розмір, місце розташування і таке ін..); зазначити дату та підпис.
Хоча законодавство і не вимагає, але практика показує, що краще таку згоду засвідчити у нотаріуса.