Чи маю право працювати секретарем виконкому селищної ради, маючи диплом молодшого спеціаліста -бібліотекар-бібліограф?

Чи маю право працювати секретарем виконкому селищної ради, маючи диплом молодшого спеціаліста -бібліотекар-бібліограф? Яка повинна бути категорія секретаря виконкому з чисельністю мешканців 1500 чоловік?

Згідно з ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради особи призначаються шляхом внесення кандидатури головою ради яка в подальшому затверджується відповідною радою.
Відповідно до вимог Державного класифікатора професій дано визначення поняття кваліфікація. Зокрема: кваліфікація це здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо). В свою чергу поняття професія визначає здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.
Слід знати, що за п. 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України підставою для звільнення з роботи за ініціативою власника або уповноваженого ним органу є виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації. Але підставою для застосування цієї статті закону є саме виявлена невідповідність.
Тобто, якщо працівник, який не має документа про освіту або досвіду роботи, передбаченої кваліфікаційними характеристиками, був прийнятий на роботу, надалі він не може бути звільнений з неї по причині відсутності документа про освіту та досвіду трудової діяльності, тому що про таку невідповідність було відомо і раніше. Тобто, якщо ви з відповідною освітою молодшого спеціаліста здатні виконувати професійні обов’язки які вимагаються для секретаря виконкому селищної ради, то відповідно жодних підстав для припинення трудового договору чи служби в селищній раді не може бути.
Простіше кажучи, ви маєте право займати цю посаду. З іншої сторони, згідно з частиною 1 статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації. Атестація призначається за розпорядженням голови ради.
Що стосується категорії особи, яка займає посаду секретаря виконкому селищної ради, то відповідно до статті 14 вказаного закону ця посада відноситься до шостої категорії.