Багатодітна сім'я

    Чи має право на пільги багатодітна сім'я якщо дитина навчається у ВНЗ і прописана за місцем навчання?

Так звичайно. Необхідно аби ви уточнили які саме пільги вас цікавлять. А поки можете ознайомитися з загальним переліком
Сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей – є багатодітна сім'я і про це зазначено у Законі України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року (№2402-ІІІ).

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають троє і більше неповнолітніх дітей, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених законодавчими актами України. Для забезпечення пріоритету державної допомоги багатодітним сім'ям у загальній системі соціального захисту населення, відповідно до Конституції України, державою встановлений гарантований рівень матеріальної підтримки таких сімей шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей.

У Законі України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено принципово новий порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, який грунтуватиметься на засадах комплексності та адресності, переглянуто контингент отримувачів цієї допомоги з урахуванням стану матеріального та побутового забезпечення сімей. На відміну від практики призначення допомог виходячи з мінімальної заробітної плати, введено новий показник – соціальну норму, що встановлюється Верховною Радою України одночасно із затвердженням Закону України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Розмір допомоги визначається як різниця між соціальною нормою та середньомісячним сукупним доходом на кожного члена сім'ї. При визначенні розміру допомоги на дитину з багатодітної сім'ї та на дитину, що виховується одним із батьків, передбачено підвищення соціальної норми на відповідний відсоток.

Розмір допомоги визначається як різниця між соціальною нормою та середньомісячним сукупним доходом на кожного члена сім'ї за попередні три місяці.

Багатодітним сім'ям при визначенні розміру допомоги на третю і кожну наступну дитину соціальна норма підвищується на 20 відсотків.

Також багатодітні сім'ї мають ряд інших не менш важливих пільг. З питань пільгового забезпечення та звільнення від обов'язкових сплат сім'ям, які мають четверо та більше дітей, забезпечується 50 відсотків зниження плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах.

Жінки, нагороджені орденом «Мати-героїня», звільняються від плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання.

Зменшується плата за навчання у школах естетичного виховання на 50 відсотків: дітей, матері яких нагороджені орденом «Материнська слава» I – III ступенів; дітей з багатодітних сімей, що мають трьох і більше дітей віком до 18 років; дітей із сімей, щомісячний дохід яких на одну особу не перевищує півтори мінімальні заробітні плати.

З питань медичного обслуговування багатодітні сім'ї мають право на безкоштовне забезпечення ліками при лікуванні дітей вдома до досягнення ними 3 років.

Багатодітні сім'ї, при наявності посвідчення, що засвідчує права на пільги, мають право на відпуск лікарських засобів для амбулаторного лікування за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків вартості для дітей у віці від 3 до 6 років.

З житлових питань робітникам та службовцям, які мають на утриманні 4-х та більше дітей і не мають свого заробітку, сума нарахованої їм квартплати зменшується на 20 відсотків при наявності 4-х дітей; на 30 відсотків при наявності 5-х та більше дітей.

Сім'ям, що мають 3-х та більше неповнолітніх дітей, надається право безоплатної приватизації квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі (державного житлового фонду).

Багатодітні сім'ї користуються правом першочергового одержання житла особами – членами сім'ї, які перебувають на пільговому квартирному обліку.

Податкові соціальні пільги: платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, для платника податку, який має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;

Відповідно до закону «Про відпустки» багатодітні сім'ї мають також ряд пільг. Стаття 10 регламентує порядок надання щорічних відпусток. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному під-приємстві за бажанням працівника надаються жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час надаються, крім інших, і жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

Додаткова відпустка жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.