Відрахування

    Добрий вечір, скажіть, будь ласка, чи можна відрахувати учня на третьому курсі птнз за неатестації і пропуски?

    За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.
    Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
    З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за: власним бажанням; станом здоров'я; переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад; незадовільні успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;вироком суду, який набрав законної сили;грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
    Отже, до такого учня можуть бути застосовані різні заходи впливу, серед них і відрахування. Порядок його накладання визначається в статуті та правилах внутрішнього розпорядку.