Чи може суд висeлити батьків та неповнолітніх дітей з квартири за не оплату іпотеки?

Чи може суд висeлити батьків та неповнолітніх дітей з квартири за не оплату іпотеки?

Звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення всі громадяни, що мешкають у ньому, зобов’язані на письмову вимогу кредитора або нового власника цього жилого приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо громадяни не звільняють жиле приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.
Виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відповідно до статті 132-2 цього Кодексу. Відсутність жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або відмова у їх наданні не тягне припинення виселення громадянина з жилого приміщення, яке є предметом іпотеки.
Водночас не дивлячись на ухвалення КМУ відповідної нормативної бази щодо порядку створення і надання громадянам в користування фондів житла для тимчасового мешкання, фонди подібного житла фактично не створені. Фізична неможливість надати тимчасове житло створює істотні проблеми на шляху примусового виселення з переданого в іпотеку житла мешканців, чий фінансовий стан не дозволяє їм орендувати або придбати нове житло. Зокрема, в багатьох випадках суд, керуючись соціальною незахищеністю мешканців, має формальну підставу у вигляді відсутності фондів житла для тимчасового мешкання відстрочити задоволення позову іпотечного кредитора про виселення громадян.
Важливо також знати, що Законом України «Про охорону дитинства» введена вимога, згідно якій батьки не мають права без наявності дозволу відповідного державного органу опіки та піклування укладати договори, які обмежують майнові права дитини відносно житла. Наявність такого дозволу необхідна у всіх випадках, тим або дітей, що іншим чином припускають виселення, у зв'язку з відчуженням житла, передачею його в іпотеку і т. п. Суд не має формальних підстав ухвалити рішення про виселення сімей з неповнолітніми дітьми без наявності дозволу піклувального органу.