Звільнення за власним бажанням під час відпустки

Звільнення за власним бажанням під час відпустки, можливо це чи ні?
Мою заяву на звільнення не прийняли..опираючись на те що я в відпустці і вони не мають права мене звільнити.
Хоча, деякі моі знайомі звільнялись під час відпустки.
Підскажіть будьласка.
Дякую)

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Що стосується твердження роботодавця, що він не може звільнити працівника під час перебування останньго у відпустці, то дана заборона поширюється на випадки звільнення працівника з ініціативи роботодавця (частина друга статті 40 КЗОТУ). Хоча це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

А отже звільнення працівника за власним бажанням під час перебування його у відпустці можливе.

Згідно закону України «Про відпустки» немає заборони про звільнення працівника в період його відпустки. На жаль, не вказано за який період була надана щорічна відпустка. Згідно ст. 83 Кодексу Законів про працю за бажанням працівника частина щорічної відпустки заміняється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної та додаткової відпустки не повинна бути менше 24 календарних днів.

Згідно закону України «Про відпустки» немає заборони про звільнення працівника в період його відпустки. На жаль, не вказано за який період була надана щорічна відпустка. Згідно ст. 83 Кодексу Законів про працю за бажанням працівника частина щорічної відпустки заміняється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної та додаткової відпустки не повинна бути менше 24 календарних днів.