Не приймають на роботу

Добрий день. Директор приватного підприємства видав наказ, яким заборонив приймати на роботу родичів oci6, які працюють на його підприємстві.
На підставі цього наказу було відмовлено чоловіку в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства
- заступник директора по економіці.
Чи є законним такий наказ директора? Як може чоловік оскаржити дії директора?

Відповідно до статті 25-1 Кодексу законів про працю України власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
Якщо Ваш чоловік, прцюючи на даному підприємстві, не буде безпосередньо підпорядкований чи підконтрольний своєму брату, то оскаржити дії директора можна, опираючись на ст.5-1 КЗпП, яка гарантує правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи та ст.2-1 КЗпП , де йдеться що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.