Повернення з декретної відпустки

У лютому 2008 р. я пішла у декретну відпустку. В грудні 2009 р. фірма, де я працювала, закрилась. Усіх працівників, які працювали там на тай час, керівництво змусило написати заяви на звільнення за власним бажанням. Я відмовилась. Моя трудова книжка залишилась у керівництва. 30 квітня цього року термін моєї декретної відпустки спливає. Я спілкувалась з моїм керівником стосовно мого повернення на роботу, але мені відповіли, що фірми більше немає, повертатися мені нікуди і я повинна забрати в них свою трудову книжку. Чи можу я розраховувати на допомогу мого керівництва у моєму подальшому працевлаштуванні або на будь-які інші компенсації?

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише
у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або
штату працівників;

Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним
органу провести розрахунок з працівником
і видати йому трудову книжку

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день
звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і
провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього
Кодексу.
У разі звільнення працівника з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день
звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В
інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу
працівника.
Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і
для догляду за дитиною

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70
календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше
дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після
пологів, починаючи з дня пологів.
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140
календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі
ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від
кількості днів, фактично використаних до пологів.
За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди
допомоги відповідно до законодавства.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних
коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та
відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною
більшої тривалості.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох
років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в
обов'язковому порядку надається відпустка без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами
третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані
повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи
іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї
статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною
вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в
період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

за більш детальнішою інформацією звертайтеся до нашиї приймальні вашого населеного пункту, контактні дані є тут на сайті.

ПРОШУ ПОМОЩИ!!! За полдня вручили трудовую и уволили в связи с выходом из отпуска по уходу за ребёнком основного работника. Ребёнок маленький - года нет, но меня надо срочно было уволить. Заявление матери естественно будет написано, но меня не надо было предупреждать?????