Відрахування учнів ліцею

Чи може навчальний заклад відрахувати учнів за грубе порушення Статуту?
Якщо так, то яка процедура відрахування?
Адже в Постанові КМУ №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" в ч.2 п.28 Положення про загальноосвітній навчальний заклад дана процедура не розписана.

По-перше, залежить від навчального закладу. Звичайна школа не може цього зробити, але у заголовку Ви написали - "учнів ліцею", тому може. Є 2 випадки відрахування:

1) за неуспішність у навчанні (відповідно до затвердженої МОН Інструкції про організацію та діяльність ліцею № 217 від 20.07.95 та ч. 1 п. 28 Положення, про яке Ви згадуєте) Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні органів державного управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може оскаржити дії директора до ради ліцею. За поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

2) за неодноразове порушення статуту ліцею.
За рішенням педагогічної ради гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із зазначених закладів та переведення їх до закладу за місцем проживання.

Процедура у п. 28 чітко прописана + пункт 30 цього ж Положення. Учень вчиняє неодноразове (2 рази і більше) порушення Статуту - збирається Педагогічна рада відповідно до Статуту ліцею - і приймається рішення про відрахування. Повідомляють про це рішення батьків і місцеве управління освіти (за проживанням учня). Учень вважатиметься відрахованим лише після погодження рішення управлінням, яке має перевести учня у звичайну школу.