Чорнобильські пільги декрет

Допоможіть розібратись в законах.Моє питання стосується пільгового декретного.Я маю 4 категорію постраждалої від Чорнобильської катастрофи.В ЖК мені видали лікарняний на 180 днів.Мій роботодавець відмовляється оплачувати його мотивуючи записом в відділі кадрів в особовій картці працівника фактичне місце проживання в незабрудненій зоні.Приписка в зоні та спостереження в ЖК в зоні.Роботодавець подав запит по лікарняному в ФСС.Відповідь була наступного змісту:.. згідно закону № 2240 жінкам віднесеним до 1-4 категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи, допомога оплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки. Разом з тим цією пільгою можуть скористатись відповідно до закону № 796 ХІІ особи які постійно проживають або постійно працюють або постійно навчаються на території посиленого радіологічного контролю, за умови якщо вони станом на 1 січня 1993р прожили не менше 4 років.При цьому звертаємо Вашу увагу що за Законом 796 ХІІ передбачено пільги віднесеним до 4 категорії при умові фактичного проживання в забрудненій зоні.Місце фактичного проживання працівник зазначає в особовій картці працівника затвердженого зразка від 25.12.09 №495\656. На цей лист мій роботодавець пропонує мені повернути лікарняний, щоб я його замінила на звичайний на 126 днів.Як можна скасовувати пільги посилаючись на особову картку, а не на посвідчення яке надає відповідне право?Підскажіть як бути в такій ситуації?

Існує лист Мінпраці від 12.11.2010 р. №495/20/112-10 «Щодо надання відпустки по вагітності та пологах», де є роз'яснення ЗУ № 796 XII щодо надання відпустки по вагітності та пологах особам, віднесеним до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Далі цитую Вам лист.

Так, відповідно до п. 10 ст. 30 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" жінкам, які віднесені до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено надання відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Згідно зі ст. 14 цього Закону до 4 категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.

При цьому, ст. 23 Закону встановлено, що компенсації та пільги громадянам, які віднесені до 4 категорії постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надаються на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Отже, Мінпраці робить висновок, що після переїзду на постійне місце проживання на територію, яка не віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю (4 зона), громадяни, що мають посвідчення категорії 4, втрачають право на пільги і компенсаційні виплати, передбачені Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Отже стаття 23 Закону обмежує Ваше право на пільги. Тобто Ви не втрачаєте статус постраждалого 4 категорії, але втрачаєте право на 180 днів відпустки.

Стаття 23 закону №796 може обмежити права за умови зареєстрованого постійного місця проживання, документом який підтверджує проживання або перебування особи в зоні посиленого радіологічного контролю або ж навпаки згідно закону №1382 ст. 3 є паспорт громадянина України.Отже переїзд не може бути доведений жодним іншим документом, а особливо піднормативним документом обліковою карткою працівника, яка не є документом для прийняття за основу, оскільки працівнику відділу кадрів не надане право встановлювати місце постійного проживання.А трактування листа Мінпраці можна прирівняти до рекомендаційного, а отже виконання Закону має вищу силу при розгляді даного питання.

Стосовно листа Мінпраці, то не погоджуся, бо він не розширює норми ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і не суперечить цьому Закону. Фактично цей лист наголошує на існуванні ст. 23 в Законі.
Щодо постійного проживання, то тут ситуація не така проста. По-перше поняття проживання в законі № 1382 виписано дещо незрозуміло, по-друге, норми цього Закону суперечать ЦК України. Я погоджуюся з Вами відносно того, що особова картка у відділі кадрів не є підставою для того, що обмежити Ваші права. Але стосовно ст. 3 ЗУ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", то навіть практика судів з цього приводу є неоднозначною.
Суди розрізняють поняття "зареєстрований" і "проживає"
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32522767
Крім того, практика судів щодо видачі довідок про проживання на забрудненій території - теж неоднозначна.
Окремі суди вважають, як і Ви, що єдиною підставою для встановлення проживання є реєстрація місця проживання і ці довідки є непотрібними:
http://pravoscope.com/act-postanova-377-169-13-a-orel-a-s-05-03-2013-soc...
Інші вважають навпаки, що реєстрація не є доказом проживання, тому треба подати ще й інші документи:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1948950
Крім того, Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" розрізняє місце реєстрації та фактичне проживання. Звісно цей Закон не поширюється на Вас, але фактично ми маємо різні тлумачення поняття проживання у різних НПА.