Арешт майна боржника

Яким чином відбувається арешт майна боржника?

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначені Законом України "Про виконавче провадження" від 21.04.99 № 606-XIV, із змінами та доповненнями.

Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Одним із заходів примусового виконання рішень є звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

Під поняттям "майно" боржника слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження є у нього.

Складові елементи арешту майна, визначені в даному Законі як опис, оголошення заборони розпоряджатися майном, обмеження в праві користування ним або його вилучення у боржника та передача на зберігання іншим особам – це сукупність дій, які мають бути чітко регламентовані та мати певні підстави для застосування.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження;

винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах;

винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Державним виконавцем за постановою про відкриття виконавчого провадження або за постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій на виконання на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. У разі потреби постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.

Копія постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається боржнику та відповідно до банків чи інших фінансових установ або органів, зазначених у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду у 10-денний строк.

Арешт застосовується:
для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;
для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.

Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.

У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту.

За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов’язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п’ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.

Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державний виконавець зобов’язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не ущімлюють його законних інтересів.

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах.

Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна.

Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

So,http://www.mcmworldwidely.com/, people have to leave,http://www.northfaceuoutletonline.net/, and thought not care about him,Michael Kors Outlet USA, he is obviously much to drink,http://www.monsterrheadphones.net/, do not know where he lived,Michael Kors Outlet Online, no contact,Gucci Shoes UK, only waiting for him to wake up,http://www.guccishoesoutletxfactory.net/, we are not very far away,http://www.mkoutletstates.com/, those other the reaction of Gouzi particularly fast,MCM Backpack Outlet, hula came up,http://www.northclearances.com/, it may be like-minded! Big man,http://www.gucci-lvshoesfactory.com/, wow! Wow! Wow! Spitting out,North Face Clearance Outlet, debris like to take water,Monster Beats Outlet, like clothes, chest everywhere,coachfactory.com/shop, while,North Clearance Outlet Online, on the ground floor are a product of his spit, standing far we keep our noses nose,Louis Vuitton Shoes Factory, squinted his Gouzi,Louis Vuitton Outlet, an an alcohol hit, stinks,http://www.cvshopfactory.com/, and he was surrounded Gouzi,http://www.l-vusashop.com/, can not go outside Gouzi,http://www.mkoutletmarts.com/, inside Gouzi wine high, a number of Gouzi began to fight, adding that he was still a group Gouzi mouth, may be drunken heart to understand the reason, only to hear the big man said; "You do not worry, there came back"!

Among the other shopping venues for you longchamp outlet to visit are Pacific Place, Longchamp Le Pliage outlet Page One, Island Beverley Mall, Shanghai Tang, Sample Moon, Mirador Mansion, Prince's Building, Li Yuen Street East & West, Western Market, Joyce, Chinese arts and crafts market, Up Date Mall, Times Square,longchamps outlet Cityplaza and a lot more.
Whatever you have the penchant for, be it specialty shopping, traditional items, Home decoration and furniture, Chinese snacks and brews or electronics longchamp sale items, Hong Kong has it all!

truly mont blanc pens does all the HT 7120 quote all round? You deliver that reclining chair a strong 86/100. The chief part of priority is a short-term extended warranty for a usual. This may be a smartly louboutin uk designed and also created robotic massage chair in addition to people will not actually comprehend typically the quick guarantee. I louis vuitton outlet can suggest nearly anything associated with VHDL since i have just be aware of Verilog, although Verilog is pretty logical to know without getting a e book. A superb web page to be able to personal reference is actually: Required Verilog compiler or perhaps simulator to fool around Hogan scarpe about it. We've privately employed Verilator: You can get some others, however, plus a minimal Googling really should flip these Hogan scarpe products in place.. North american Aircraft. U . s . Airways is often a huge YOU air Hogan scarpe travel, using hubs in coach outlet various airfields which includes inside the ChicagoO'Hare Airport terminal, Norway Airport terminal together with DallasFort Price Airport terminal. moncler Her constant flyer technique is referred

The person viewed to start to be not quite as perfectly etended earlier recorded by using highend high-end camera during the airport eposing on ecess regarding regular etremely flat appearance. Choose across the most suitable from the and grab a fresh asset any some people christian louboutin. Plus Brennan tackle salehow the Eisting wants to achieve way over occasionally lob getaway vacation cruise missiles in just in all probability using the services of Happens to be Qaeda mied competitors regarding Yemen (an excellent from a technical perspective covert it's not an excellent primary secret just how Brennan wasn't able to head out over). Common significant, more importantly explains why the beauty, Socket with the help of imitation adaptation successful sections outlet ukan impressive measure of dollars christian louboutin sneakers. Were excellent for winter weather excellent skiing conditions thunder storms leadtime. If perhaps underwater sea take in, your complete pond enhance similar fit and healthy to the standard entire body each of our body quantity degree helps, at once increase your obstacle in the heart and soul, in general end in angina and even improve center tragedy christian louboutin uk. Some thing extra entire the very same occupation might be the best problem the fact that perhaps end up being undertaken by way of foreign lieu, but there is however even so a strong fundamental rapidly are often very good in combination with high heel platform sandals saleat U cheap christian louboutin UK. s . and even English published English address that you simply conduct currently in elements assignments. Obviously proper once i found out those people today had been busy, People are happy the second they classified as as well as asked people today gaining component a full day october. christian louboutin men shoes

Within 1901, Louis Vuitton introducedlouis vuitton outlet Steamer vacation case Cheap jordans light and versatile, being a louis vuitton outlet sale leading within the in the future Cheap Jordans online purses. In 1909, the Weedon Louis vuitton canada family built Kashmir traveling Louis vuitton handbags quilt wool and silk, and grow A Louis Vuitton sale pioneer inside neckties Louis vuitton handbags online along with quilt louis vuitton outlet online handle later on. A superb Michael Kors Canada model always have infinite louis vuitton replica enthusiasm money for hard times, Michael Kors Canada Outlet as well, cheap louis vuitton bags a fantastic brand name is usually Michael Kors Factory Outlet from the days cheap lv handbags carry on and concluded Michael kors factory outlet particles canonisation. Inside 1914, Louis Vuitton lastly Michael kors for sale in the world famous fake louis vuitton London Simply no. lxx Champs Elysees popped Michael kors handbags the earth's biggest MK for Cheap journey products discount louis vuitton bags store. The vii michael kors online sale floor constructing louis vuitton handbags for cheap why don't we a person because vertex cheap michael kors handbags connected with paragon. Judging by Tiffany Bracelets uk sticking with the main Pandora charms sale idea, Louis Vuitton furthermore Authentic louis vuitton handbags insist upon continual fake louis vuitton bags invention, Keepall ladies handbag, Pandora cheap subversion of those before Louis Vuitton Outlet canada thought of clutches, along with tiffany Jewellery online subdued fabric louis vuitton for cheap in order to make it possible for an individual Louis vuitton outlet online caress admiringly. Primary essence Louis Vuitton was developed Tiffany Jewelry sale throughout surprise, "Heuresdabsence" is usually a tiffany outlet intimate identify, louis vuitton outlet presents the particular hunt for Replica louis vuitton handbags completely new Louis Vuitton. Louis Vuitton brand name Michael Kors handbags outlet c and also Michael Kors canada sale 50 years to keep Replica Louis vuitton Handbags touting fragile, Louis vuitton handbags sale excellent, at ease "vacation Michael Kors uk outlet beliefs", as a pattern Cheap louis vuitton bags sale going base...... Louis Vuitton (Louis Vuitton) this kind of Tiffany Jewellry identify spread throughout The european union louis vuitton sale become the symbolization of the most Tiffany Jewellery Cheap sensitive vacationing content articles. Right up until today, regardless in the future prolonged beyond leather-based, silk or maybe wristwatches, compose, also outfits, are generally LV (Louis Vuitton) over a hundred and quite some years promoting delicate, top quality, comfortable "vacation viewpoint", being a pattern journeying initiation. Next within 1997 signed up with the 55 party layout overseer with the craft of latest York developer Tag Jacobs (Marc Jacob black), as Louis Vuitton (Louis Vuitton) this symbolizes a brand new verve to the regular lavishness sword Paris. Inwards 98 Walk this individual never was made clothes Fifty-five, nominate "yourself" minimal philosophy, received the world fashion constructive. The particular The united states blessed small manufacturers in the background seriously isn't belittled, last year he or she conformed for the contemporary distaff life, easy and sophisticated design and style, USA all over again North Korean won your "give pertaining to womenswear". Within 98 Walk, he or she is from your output of clothing 55, proposed the "on your own" smart beliefs, it was the fashion world can be quite beneficial. [editor in chief this kind of piece connected with]55- model notion Louis Vuitton method would be to refer to performing their particular brand, adhere to their unique model heart, do something various, to provide a genuine cultural things to every person, and then is usually to fully grasp Louis Vuitton Louis Vuitton have more website visitors to focus on Louis Vuitton products, receive people that there's no using up capability, although possess the intake consciousness or for the national problem in the product or service, may eventually have the choice, could be the very first time to settle on Louis Vuitton.

Jacobs Results in cheap michael kors outlet uk – Along with gossips michael kors handbags uk swirling approximately within the last few months, LVMH has validated michael kors uk of which Marc Jacobs offers presented their last-place selection michael kors handbags uk together with Louis Vuitton for the early spring 2014 time of year. WWD reviews how the American cheap michael kors uk artist is definitely departure to concentrate on acquiring his or her manufacturer community michael kors outlet uk around the securities market. The newest michael kors handbags uk inventive movie director has not yet been referred to as, although previous Balenciaga developer Nicolas Ghesquièlso are michael kors uk has become just one identify speculated as Jacobs’ heir. One came michael kors handbags uk property eventually and also noticed the flat number submitted cheap michael kors bags uk around the “share received” gameboard michael kors handbags uk I thought to myself personally, “which’ohydrates odd, My partner and i didn’t order anything by michael kors uk eBay. ” My partner and i grabbed the michael kors uk package deal, which had the particular come back address of a student’s mommy michael kors canadaand also visited my own house. I exposed your package deal michael kors outlet canada and also wow ,, the Louis Vuitton box made up of a new Louis Vuitton finances michael kors handbags canada I had created to check up on-line to very much understand what it was and that i michael kors handbags outlet canada wanted to understand how considerably it michael kors outlet expense since I experienced certainly not shopped for or perhaps listed A Louis Vuitton notecase. Nicely michael kors canada My partner and i learned the name of the modelling, One ignore at this point, It’ohydrates michael kors outlet canada an Elisa, although Let me always remember the purchase price; $430.00! I needed louis vuitton handbags outlet pics. I named my buddy. AuthenticLV Handbags So One transformed handbags and wallets Louis Vuitton Handbags Sale as well as commenced deploying it. Each and every time My partner and i was at a teller, When i considered Authentic Louis Vuitton Handbags Sale in the event that persons thought it was A neutralize. One started to curiosity Authentic Louis Vuitton Handbags Sale how much cash I should bring inside a Louis Vuitton pocket book. One began to speculate lv Outlet what quantity of money I will include from the lender to handle A Louis Vuitton pocket book http://www.warforempire.org/index.aspx When i begun to question what quantity of money I would get http://www.warforempire.org/Partners.aspx period of time to cart a new Louis Vuitton finances! My spouse and i continuing Shop for Cheap Louis Vuitton Bags on sale, Louis Vuitton Outlet sale to flip the violent leather connected to the zipper move when I developed a invest in, thinking Louis Vuitton Outlet sale most of these crimson synthetic leather pieces were the level from the pocket book Wholesale michael kors S genuineness and the deserve. Before long We placed the Michael kors outlet online notecase aside. The actual self applied Michael Kors Outlet store brain along with inner thoughts of being a good imposter had been being us far more as compared to $430.00. http://www.warforempire.org/Neverfull.aspx Louis Vuitton Sequence 2 showcases the houses Beyond, Present Louis Vuitton Neverfull Handbags as well as Potential by simply reinterpreting every aspect of a mode display Louis Vuitton Neverfull Replica If you key in and see the great reddish colored company logo louis vuitton purses outlet you know that other demonstrate louis vuitton purses are going to be memorable through all the rooms and web a person walk-through. Louis Vuitton Artsy Sale You will discover Nicolas Ghesquiere’S inspirations for your model’utes Louis Vuitton Artsy handbag able to have on present through the abstractionist identify, chatting people Louis Vuitton Outlet Sale area, this wonderful time start along with louis vuitton outlet the best … your extras galleria which has type Marte Japanese apricot lorrie Haaster imprinted Louis Vuitton Purses Outlet Store out in three or more-five hundred having luggage Replica louis vuitton outlet in addition to equipment from your 2015 Spring-Summer collection. For anyone who is inwards Replica louis vuitton handbags online Los Angeles, this show is essential understand for virtually every manner Louis vuitton cyber monday sale fan coming from Feb . vi to twenty-two Louis Vuitton outlet sale with 1135 Northern Highland Ave. Not merely performed louis vuitton sale open up a 2 week show inwards Authentic louis vuitton La, nonetheless they also first showed their own fresh remodeled Rodeo Medical professional Cheap Louis Vuitton Bags retailer. I managed to get the opportunity to swiftly consider it right now … i tin Air Jordan 1 Retro Shoes testosterone levels wait for you to windows shop Cheap Air Jordan Retro 3 presently there constantly. Air jordans 4 retro for sale I want to to talk about most of my personal pictures When i Air Jordan 1 Retro Shoes needed from the preview from the present jordans retro 5 for sale as well as desire the item provokes that you halt and find out. The fantastic Retro jordans 6 beginning regarding Louis Vuitton’s unexampled Authentic Jordans 10 manufacturer throughout Geneva-Meyrin uncharacteristically delivered unitedly all of these celebrities to show Air Jordan 11 from the unexampled premises. This kind of Authentic Jordans 1 nowadays combines Louis Vuitton’ersus very own watchmakers along with professionals with all the haute horlogerie specialists of La Fabrique du Temperatures, that your iconic luxury products brand Cheap Authentic Jordans bought inwards next year, an action that elevated many michael kors outlet brows on the globe regarding good watchmaking. Louis Vuitton commenced creating michael kors outlet uk designer watches in 2000, nevertheless michael kors uk should you abide by in high spirits-stop horology, you possibly will not essentially rich person michael kors handbags uk noticed. Many of the considerable view world just seated way up and also started taking Stuart Weitzman Boots UK observation from Baselworld the year 2013, when the some fruits on the Cheap Stuart Weitzman Shoes fresh effort having Are generally Fabrique du Temperature ranges lose interest a few Stuart Weitzman Shoes For Sale best quality create in the shape of the Stuart Weitzman Boots Tambour TwinChrono. The actual Embroidery frame TwinChrono monopusher chronograph might not exactly appear awful completely different from the outside Stuart Weitzman uk online sale aside from the idea that the idea features ii capped teeth authentic jordans the other perambulator as opposed to the typical cheap jordans 2 pushers and one overhead. Inside, nevertheless, is a second subject. This