Чи мають право відключити газ?

В квітні заплатили за газ на 400 кубів більше, по старій ціні. В липні прийшло повідомлення про заборгованість. Вони порахували все по новій ціні. І сказали якщо не сплатимо, відключать. Чи мають вони право відключити газ, якщо в нас сплачено наперід, до того ж ще не використаний?

Згідно пункту 19 Правил надання населенню послуг газопостачання, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246, якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи платіжному документі, споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання.

У разі неоплати наданих послуг з газопостачання протягом 10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальне/газорозподільне підприємство має право відключити споживача від газопостачання (крім випадку, коли споживач на момент відключення пред’явив представникам газопостачального/газорозподільного підприємства платіжний документ, який свідчить про погашення заборгованості в повному обсязі).

Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з газопостачання.

Забороняється відключати споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання.

Пунктом 20 цих Правил передбачено, що за несвоєчасну оплату послуг з газопостачання споживач сплачує неустойку (пеню) згідно із законом або договором.

Крім того, пунктом 7 цих Правил визначається, що припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних пристроїв та встановлення пломби та/або інвентарної заглушки перед газовим приладом (пристроєм) або на ввідному газопроводі.

Механічне від’єднання відводу газопроводу від діючого газопроводу здійснюється у разі:

- самовільного відновлення споживачем газопостачання;

- неодноразової відмови споживача у доступі представникам газорозподільного підприємства до свого об’єкта для припинення газопостачання за порушення споживачем строків оплати послуг чи недопущення виникнення аварійних ситуацій.

У разі неодноразової відмови споживача у доступі, передбаченому абзацом четвертим цього пункту, представниками газорозподільного підприємства складається акт-претензія щодо відмови споживача у доступі, яка підписується представником газопостачального/газорозподільного підприємства та однією незаінтересованою особою (представником житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувачем або управителем будинку, виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представником органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб).

Про припинення газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

Щодо правомірності чи не правомірності відключення та суми переплати/боргу, то слід дивитися власні платіжки та звіряти з їхніми базами даних. Якщо Ваша переплата підтвердиться, а газовики все ж відключать газ, то слід звертатися до суду з позовом про захист прав споживачів та усунення неправомірних дій.