военкомат и повестка

Добрый день! Вот прямо на работу приехали и вручили бумажку якобы повестка где указано улица где должен пройти комиссию доставили меня в военкомат проходить медкомиссию. Но не в свой военкомат где Я прописан по раёне. Теперь на третий день с вещами к ним. Мой военкомат за которым я числюсь и повестку не присылал не разу. Заранее благодарен за ответ.

Стаття 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає процедуру взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього, зокрема:

1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України:

2) на військовий облік військовозобов'язаних:

звільнені з військової служби в запас;

За логікою цієї статті, ви повинні перебувати на військовому обліку в районному (міському) військкоматі за місцем свого проживання (реєстрації), і саме там має бути ваша особова справа та інші військово-облікові документи, і також саме ті військові обліковці мали б виписувати повістку на медичну комісію та вручати її.

Якщо ж таку процедуру провели інші посадові особи іншого військового комісаріату, до якого ви не приписані, тоді є факт порушення ними ст. 19 Конституції України, за якою правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також слід нагадати й інше положення Основного Закону нашої держави, а саме статті 55, яка визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Отже, Ви маєте право на оскарження неправомірних дій посадових осіб військового комісаріату в суді.