Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Янукович підписав закон про безоплатну правову допомогу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про безоплатну правову допомогу".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 червня ухвалила в цілому Закон "Про безоплатну правову допомогу".

Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

Згідно із законом, правова допомога - це допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна первинна правова допомога - це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їхньої реалізації, відновлення у випадку їхнього порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Передбачено, що безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг надання правової інформації: надання консультацій і роз´яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги і медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу, згідно з Конституцією та цим законом, мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов`язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їхньоо відома.

Закон містить положення про надання і безоплатної вторинної правової допомоги - виду державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Визначено також коло осіб, які мають право на таку допомогу.

 

Поширити