Чи є це законною підставою для розірвання договору?

Буду дуже вдячна за розяснення. В нас склалась така ситуація - в селі розпалось товариство і люди були змушені складати договори на оренду з новими "господарями". Тепер виявилось, що ті орендарі з якими і я особисто  склала договір якимось чином віддали нашу землю іншому орендарю. В договорі про субаренду пункту не було. Чи є це законною підставою для розірвання договору? Які ще законні підстави можуть допомогти нам розірвати договір з орендарем?

Стаття 8 Закону України «Про оренду землі» визначає поняття суборенди земельних ділянок, і вказує, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.

Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, невиплата орендної плати тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати, таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.