як правильно написати заяву?

Батько залишив в спадок мені земельний пай, але він знаходиться в оренді. Договору в мене нема, землю переоформила вже на себе і хочу забрати пай, бо вже вийшли строки оренди і я не бажаю продовжувати. Але мені кажуть, що строки ще не вийшли, я хочу почитати договір який заключив мій батько, як правильно написати заяву щоб мені надали його копії?

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати, таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.

У Вашій ситуації договори продовжують діяти і слід читати їх, у якому порядку та з яких підстав вони можуть бути достроково розірвані. Якщо маєте наміри достроково їх розірвати, то мають бути підстави визначені законом і таке розірвання теж відбувається в законодавчому порядку або добровільно - за згодою сторін орендодавця і орендаря, або за її відсутності через суд. Заяви на розірвання слід писати довільної форми однак з обов’язковими реквізитами та в двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишити у себе як доказ попередження про наміри розірвання договорів.