Чи можу я отримати статус матері одиночки і дати дитині своє прізвище?

Я розлучена, на момент реєстрації дитини, від розлучення пройшло 2 місяці, дитину зареєстрували на колишнього чоловіка, хоча він не є батьком дитини. Дитину я виховую одна. Чи можу я отримати статус матері одиночки і дати дитині своє прізвище?

1. Щодо статусу одинокої матері.

Стаття 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» визначає право на допомогу на дітей одиноким матерям. Зокрема, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Поняття «одинока мати» визначено у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9. Згідно з п. 9 цієї Постанови одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебувала в шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої нема запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13 зазначено, що до категорії одинокої матері належать: жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої нема запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (зокрема й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, попри факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

Отже, якщо батько у свідоцтві про народження дитини записаний за Вашими словами, про що має бути зазначено, то маєте статус одинокої матері.

2. Щодо зміни прізвища дитини.

За частиною 4 статті 148 Сімейного кодексу України за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.