Що таке офіційне оприлюднення закону?

Що таке офіційне оприлюднення закону?

Офіційне оприлюднення закону – це доведення до відома громадян і державних органів від імені Президента України повного і точного тексту закону державною мовою.
Згідно з Указом Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 року, виданнями, де публікуються закони, є «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України» і газета «Урядовий кур’єр».
Крім того, Регламентом Верховної Ради України також передбачено офіційну публікацію закону в газеті «Голос України».

Офіційне оприлюднення: Підписаний Президентом закон офіційно оприлюднюється в державних електронних засобах масової інформації (телебачення, радіомовлення) шляхом повідомлення про підписання закону Президентом із викладенням його змісту або основних положень.
Термін здійснення:протягом 15 днів після отримання закону із Верховної Ради на підпис.
Субєкт здійснення: Президент України...