академвідпустка. чи не прикличуть в армію

 Доброго дня!

Скажіть будь-ласка, якщо я візьму академвідпустку, чи буде це підставою для того щоб мене призвали в армію?

 Відповідно до статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” № 2232-XII від 25 березня 1992 року громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання. При цьому громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами (батьками, дружиною, дитиною, рідними братом, сестрою, дідом, бабою), право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

Таким чином, відстрочка від призову у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі з денною формою навчання збережеться за Вами тільки, якщо Ваша академічна відпустка буде пов’язана із станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами.