відповідь на запит органу місцевого самоврядування?

 У який строк орган державної влади має надати офіційну відповідь на запит органу місцевого самоврядування?

 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" чітко визначає суб'єктів які можуть бути запитувачами інформації: запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (ст.12), тому органи місцевого самоврядування отримують інформацію на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта. Прямої законодавчої норми яка б визначала строк, протягом якого органом державної влади має бути надано відповідь на запит органу місцевого самоврядування на даний час не існує.