Що таке запит на інформацію і чим він відрізняється від звернення громадян?

Що таке запит на інформацію і чим він відрізняється від звернення громадян?

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (стаття 19 Закону)
Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви (клопотання) і скарги .
Звідси, вони відрізняються між собою, в першу чергу своїм змістом: запит - прохання надати інформацію, звернення - прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запит - 5 робочих днів, на звернення 30 календарних.