Чи можуть зняти групу інвалідності?

 У 2009 році мені було встановлено другу групу інвалідності. Причина інвалідндості написано інвалід з дитинства. У довідці МСЕК написано довічно, дата чергового переогляду не встановлена. Нещодавно у поліклініку попросили принести копію індивідуальної програми реабілітації. Чи може МСЕК переглядати своє рішення? Чи можуть зняти групу інвалідності?

 Умови, порядок та критерії встановлення інвалідності визначаються Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи». Відповідно до п. 21 зазначеного Положення у разі встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров'я комісія розробляє на підставі плану медичної та професійної реабілітації, що обов'язково надається лікарем, або за участю лікаря індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються обсяги та види реабілітаційних заходів з конкретизацією трудових рекомендацій, методи та строки їх здійснення, засоби реабілітації та відповідальні за виконання. Комісія відповідає за якість розроблення індивідуальної програми реабілітації інваліда та здійснює у межах своїх повноважень контроль за її виконанням. Іншими словами, індивідуальна програма реабілітації розробляється в будь-якому випадку незалежно від ступеню інвалідності, а також незалежно від того, довічно чи на певний строк особі присвоюється інвалідність. Також, як зазначено у ч. 4 ст. 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», індивідуальна програма реабілітації має для інваліда, дитини-інваліда рекомендаційний характер, інвалід має право відмовитись від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, або від усієї програми у цілому.

При цьому виконання програми реабілітації безпосередньо не зумовлюватиме необхідність проходження повторного огляду та зміну ступеню інвалідності. Як передбачено у п. 22 Положення, повторний огляд інвалідів, а також осіб, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого інваліда, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

Отже, повторний огляд інваліда, якому встановлено інвалідність без зазначення строку проведення повторного огляду, відбуватиметься лише за наявності відповідної заяви від інваліда, інших заінтересованих осіб, за рішенням суду чи прокуратури, і результати виконання програми реабілітації безпосередньо не зумовлюватимуть обов’язковий повторний огляд і відповідно можливу зміну ступеню інвалідності.