Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Від кого можна подавати запит?

Відповідь

З запитом про інформацію може звертатися будь-яка фізична, юридична особа, обєднання громадян без статусу юридичної особи. Тобто незадежно від того, чи наділена ваша організація правами юридичної особи чи ні, чи має вона печатку, орган влади зобовязаний надати відповідь.
За правилами діловодства письмовий запит на інформацію від юридичної особи подається на офіційному бланку організації за підписом її керівника або уповноваженої на це особи, відповідно до статутних документів. Печатка в такому випадку не ставиться.

відповідь

Ви можете подавати запит від свого імені, або довірена особа ваша може подавати запит... будь-яка фізична особа, юридична особа можуть подавати запит в усній чи письмовій формі.