Товарні чеки

Чи повинні видаватися покупцю товарів товарні чеки? Якої форми, із якими реквізитами повинні бути товарні чеки?

Товарні чеки, накладні та інші письмові документи, які засвідчують передачу права власності на товари (послуги) від продавця до покупця, повинні видаватися покупцю таких товарів (послуг) на його вимогу.
При цьому, якщо форма і зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є обов’язковим, законодавчо встановлена (пп. 3.2 наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614), то форма та зміст товарного чека — ні. Тож господарюючі суб’єкти можуть видавати товарні чеки довільної форми.
Однак, товарний чек для визначення його як розрахункового документа повинен відповідати вимозі пп. 3.2 п. 3 наказу № 614 у частині зазначення у ньому: назви господарської одиниці, її адреси, загальної суми ПДВ за усіма зазначеними в чеку товарами (для госпсуб’єктів, зареєстрованих платниками ПДВ), кількості, вартості придбаних товарів, вартості одиниці виміру товарів, найменування товарів, загальної вартості придбаних товарів, дати (день, місяць, рік) проведення розрахункової операції, підпису особи, що здійснює розрахунки.