День зарахування коштів.

Дата оплати комунальних платежів 25.03.2015, а банк зарахував кошти на рахунок ЖЕКУ 26.03.2015. Яка дата відповідно до чинного законодавства є датою оплати за отримані послуги?

 Дане питання врегульовано положеннями Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Відповідно до статті 30 вказаного Закону моментом завершення грошового переказу (моментом виконання грошового зобов'язання) є дата зарахування коштів на рахунок одержувача або видачі їх йому готівкою.

За частиною 1 статті 8 цього ж Закону банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші строки виконання доручень клієнтів.

При цьому порушення банком, що обслуговує платника, строку перерахування коштів до банку, який обслуговує кредитора, або несвоєчасне зарахування банками коштів на рахунок кредитора, в зв'язку з чим сталося прострочення виконання грошового зобов'язання, не звільняє боржника від відповідальності за невиконання цього зобов'язання (стаття 33 Закону), однак надає боржнику право звернутися до банку, який його обслуговує, з вимогою щодо сплати пені відповідно до частини 2 статті 32 Закону.