Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Безплатна правова допомога

Чула що прийнято закон про надання безплатної правової допомоги. Чи можу я нею скористатись як багатодітна мати?

відповідь

Закон вiд 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» набув чинності 09 липня 2011 року.
Згідно із цим Законом, правова допомога — це допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна первинна правова допомога — це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Передбачено, що безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
— надання правової інформації;
— надання консультацій і роз´яснень з правових питань;
— складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
— надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено поетапне набрання ним чинності, після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
До 1 січня 2013 року Міністерство юстиції утворить при управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це повідомили ЗМІ дізнавшись у прес-службі Мін’юсту.