Цільове направлення на Міжнародні Відносини, таке можливо?

Невже для роботи в сільській місцевості потрібні ДИПЛОМАТИ, яких готує ІМВ КНУ ім.Шевченка на відділенні міжнародних?
І як можливо було прийняти документи в особи з нульовим середнім балом атестату (без атестата ?) і без балів за ЗНО/Екзамени (при мінімальних 124/140/150)?

На сайті ІС Конкурс
http://vstup.info/2011/i2011i80r18list.html
Київський національний університет імені Тараса Шевченка »
Інститут міжнародних відносин
6.030201 Міжнародні відносини
Номер 25 у списку
Рекомендовано до зарахування у першій хвилі:
Середній бал атестата 0
Бали сертифікатів ЗНО або екзаменів 0 0 0
Сума всіх балів 0
Цільове направлення +
Оригінали документів +

На сайті КНУ ім.Шевченка
http://univ.kiev.ua/ua/abit/nakaz2011/655/1/
Список вступників, зарахованих на навчання за ОКР "бакалавр" за кошти державного бюджету
Інститут/Факультет: Інститут міжнародних відносин
Напрям підготовки: Міжнародні відносини
Форма навчання: денна
Номер 9 у списку

Розділ VII Правил прийому до КНУ ім.Шевченка
http://univ.kiev.ua/pdfs/rules_2011.pdf
VII. Цільовий прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

Форум: 

Доброго дня!

Якщо є договір на підготовку спеціалістів то за цільовим напрвленням можуть готуватись студенти за усіма напрямами підготовки, навіть якщо це не відповідає здоровому глузду.

І ще одне важливе уточнення: СИСТЕМА КОНКУРС НЕ Є ОФІЦІЙНИМ ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ, ТАК САМО ЯК І САЙТИ ВНЗ. ДИВІТЬСЯ І ДОВІРЯЙТЕ ТІЛЬКИ СТЕНДАМ!!!