Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Проблеми забезпечення прав абітурієнтів під час коригування рейтингових списків та шляхи їх вирішення.

Велика кількість скарг, які продовжують надходити від абітурієнтів на «гарячу лінію» КВУ та на інтернет-портал, свідчить про наявність багатьох проблем в регулюванні процесу оголошення рекомендацій до зарахування та коригування списків рекомендованих.
Відповідно до Умов прийому приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв. Всі рішення приймальної комісії мають бути оприлюднені в день їх прийняття на стендах та веб-сайті університету для забезпечення інформованості та прозорості вступної кампанії.
Однак, якщо для «першої хвилі» рекомендованих є 5 днів на те, щоб дізнатись чи є вони в списку, то для наступної черги всього 2 дні. Зважаючи на те, що більшість абітурієнтів не має можливості щодня приходити до стендів приймальної комісії, то актуальнішим стає питання індивідуального повідомлення «рекомендованих» абітурієнтів засобами електронного чи мобільного зв’язку, особливо на другому та третьому етапах коригування списків, коли вступники мають обмаль часу на виконання умов для зарахування (подання оригіналів документів).
Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб. Зокрема, оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування, відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування і формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.
Більшість ВНЗ виконує зазначені вище вимоги, проте зафіксовані факти, коли деякі приймальні комісії рекомендували до зарахування в «першій хвилі» більше абітурієнтів,ніж було передбачено державним замовленням, таким чином всі, хто не подав протягом 5 днів оригінали, втрачали право на зарахування. Разом з тим, можливість для маніпулювання місцями державного замовлення у ВНЗ виникає в зв’язку з непрозорістю процедури виконання вступниками умов для зарахування, оскільки лише окремі університети відображували на сайті, чи були замінені копії документів рекомендованих до зарахування абітурієнтів на оригінали.
Проте найбільше проблем пов’язано з останнім етапом формування остаточних списків рекомендованих до зарахування. По-перше, Умови прийому не регулюють ситуації, за якої після трьох «хвиль» рекомендування залишаються вільні місця державного замовлення. Приймальні комісії вирішують її заповненням рекомендаціями тим абітурієнтам, чиї оригінали вже були подані у ВНЗ. Однак при цьому правила прийому не мають і чіткої відповіді на питання, чи можуть абітурієнти, які не були рекомендовані до зарахування, залишати у ВНЗ оригінали своїх документів. Приймальні комісії відмовляються їх приймати, тому можна спостерігати ситуацію, коли абітурієнти з нижчими балами зараховуються до вузу лише через те, що оригінали їх документів були подані раніше. Зрозуміло, що така ситуація порушує право вступників на освіту через порушення її конкурсних засад, а тому необхідно більш детально врегулювати питання завершального етапу коригування рейтингових списків та оголошення рекомендацій для зарахування.
Ще однією проблемою, яку варто висвітлити є свобода приймальних комісій у визначенні режиму свого робочого часу. Так, незважаючи на те, що після оприлюднення 8 серпня останнього списку рекомендованих до зарахування, абітурієнти мали 2 дні для подання оригіналів, в багатьох ВНЗ (зокрема, КНЕУ, Національний гірничий університет) приймальні комісії припинили прийняття оригіналів документів ще до 14.00, тобто насправді вступники мали значно менше часу на те, щоб встигнути виконати умови для зарахування.
Таким чином, задля забезпечення реалізації вступниками свого права на вибір місця навчання важливе значення має чітке дотримання ВНЗ прав абітурієнтів на своєчасне отримання достовірної інформації, створення умов для безперешкодного подання або повернення оригіналів вступних документів, а також забезпечення зарахування абітурієнтів лише на основі конкурсу відповідно до їх конкурсних балів. Це завдання може бути реалізоване шляхом внесення відповідних змін до Умов прийому до ВНЗ в частині оголошення результатів конкурсу шляхом розміщення відповідної інформації на стендах, веб-сайті та обов’язково індивідуальними повідомленнями, а також чіткого регламентування процедури заміни копій документів їх оригіналами та встановленням жорсткіших вимог щодо графіку роботи приймальних комісій.

Поширити