Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Питання

Хто може бути представником в адміністративному процесі?

Процесуальні представники

Відповідно до ст. 56 КАС України представником може бути фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність. Процесуальна дієздатність, визначена в ст. 48 КАС України - здатність особи особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь. Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону. Законними представниками можуть бути - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, а також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
У разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, а також у разі, якщо законний представник цих осіб не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки і піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про призначення чи заміну законного представника.

Процесуальні представники

А МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ: БЕЗ НЕРВОТРЁПКИ И ТРАТЫ ДЕНЕГ
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Л И С Т

24.02.2011 N 274/11/13-11
Відповідно до частини четвертої статті 58 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) довіреність
фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді
посвідчується нотаріально або посадовою особою підприємства,
установи, організації, в якій довіритель працює, навчається,
перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, чи за рішенням суду
або за місцем його проживання (перебування).

За змістом цієї статті суд належить до суб'єктів, що можуть
посвідчити довіреність фізичної особи. Посвідчення довіреності
здійснюється за його рішенням.

Відповідно до частини другої статті 158 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) судове рішення,
яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну
заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних
дій, клопотань, викладається у формі ухвали.

Таким чином, у разі заявлення фізичною особою-довірителем
клопотання про посвідчення судом довіреності на ведення справи в
адміністративному суді суд може ухвалою посвідчити таку
довіреність.

Питання про посвідчення довіреності належать до питань, які
вирішуються у ході судового розгляду і не включені до частини
четвертої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України
( 2747-15 ), а тому такі ухвали суду можуть мати усну форму.

У разі задоволення заявленого клопотання щодо посвідчення
довіреності на ведення справи в суді суд без виходу до нарадчої
кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового
засідання у журнал судового засідання (частина шоста статті 160
Кодексу адміністративного судочинства України) ( 2747-15 ).

Оригінал довіреності або засвідчена підписом судді копія з
неї згідно з вимогами частини першої статті 58 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) приєднується
судом до справи.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та
апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні
правосуддя.

Заступник Голови суду М.Цуркан

Документ отримано з офіційного джерела zakon.rada.gov.ua