как получить задолженность по больничному листу

Добрый день. В августе 2014 г. Я уволился с предприятия ООО "Донецкшахтопроходка" которое находится по адресу 83023, Украина, г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 102. Код ЭДРПОУ 35711134 На момент расчета, фонд социального  страхования по временной потери трудоспособности не возместил оплату  больничного в сумме 4263грн. предприятию ООО "Донецкшахтопроходка" по настоящее время. Я обратился в дирекцию фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по данному вопросу. Мне ответили, что выплата задолженности по больничному листу будет выплачена после перерегистрации ООО "Донецкшахтопроходка" на территории подконтрольной  Украине. На сегодняшний день предприятие ООО "Донецкшахтопроходка" успешно работает на ВПС-3 шахтоуправления "Покровское" на территории Красноармейского района, который является территорией Украины, в марте 2015 г. предпреятие заплатило взносы в пенсионный фонд Украины за ноябрь 2014 г. т.е. ситуация непонятная, предприятие ведет деятельность на территории Украины, выплачивает зарплату работникам, производит отчисления в пенсионный фонд Украины, а задолженность по больничным листам за период с июня 2014 г. по настоящее время не выплачивает не одному работнику предприятию, а это социальный пакет гарантированный государством. Прошу рассмотреть правомерность действий ООО"Донецкшахтопроходка"и Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности и посоветуйте как получить задолженность по больничному листу.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вказано наступне:

1) особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції (далі - застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення (якщо страховий випадок настав до моменту переміщення застрахованої особи) та соціальних послуг відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14) і «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14) робочими органами виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - фонди) за фактичним місцем проживання (перебування) у порядку, встановленому правліннями фондів. Матеріальне забезпечення виплачується застрахованим особам в установленому порядку через банки;

2) матеріальне забезпечення та соціальні послуги надаються за умови подання документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання, а у разі відсутності таких документів - на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відсутності у зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення надається у мінімальному розмірі, встановленому правліннями фондів, з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його надання.

Отже, Фонд соціального страхування зобов’язаний сплатити Вам та іншим працівникам ці виплати.

У випадку несплати цих коштів, слід керуватися статтею 233 Кодексу Законів про працю України, яка вказує, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для якісного вирішення цього питання радимо звернутися до юриста або адвоката за місцем свого перебування.