Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Яким чином отримати девіденти?

Я власник приватної фірми, один власник, яким чином я можу отримади девіденти і які треба платити податки???

Порядок розподілу прибутку

Порядок розподілу прибутку суб’єкта господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 57 Господарського кодексу України, має бути визначений його установчими документами.
Відповідно до статті 142 ГК порядок використання прибутку суб’єктами господарювання визначає власник або уповноважений ним орган згідно із законодавством та установчими документами.
Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, визначається за правилами, встановленими розділом четвертим «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України. Дивіденди, отримані фізичною особою оподатковуються за ставкою 5 відсотків бази оподаткування (п. 167.2., ст.. 167 Податкового кодексу України).
У той же час варто враховувати, що пункт 14.1.49 Податкового кодексу України визначає поняття «дивіденди». Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.