Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Якщо приватизація визнана недійсною через суд, можливо чи приватизувати квартиру повторно!?

Відповідь.

Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 15-рп/2010 ( v015p710-10 ) від 10.06.2010
1. В аспекті конституційного звернення положення пункту 5
статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду" від 19 червня 1992 року N 2482-XII ( 2482-12 ), згідно з
яким кожний громадянин України має право приватизувати займане ним
житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з
частковою доплатою один раз, необхідно розуміти так, що право
громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового
фонду вважається реалізованим один раз, якщо:

- громадянин України повністю використав житловий чек для
приватизації житла у державному житловому фонді, і у його
власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах
(будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми
21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його
сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;

- у власність наймача і кожного члена його сім'ї передано
загальну площу однієї квартири (будинку), що перевищує встановлену
санітарну норму, з оплатою вартості надлишкової загальної площі
приватизованого житла;

- у власність наймача і кожного члена його сім'ї передано
загальну площу житла, меншу ніж встановлена санітарна норма, а
залишок житлового чека використано для приватизації частки майна
державних підприємств, земельного фонду;

- весь житловий чек використано для приватизації частки майна
державних підприємств, земельного фонду.

Приватизація загальної площі в кількох квартирах (будинках)
державного житлового фонду в межах встановленої санітарної норми
та номінальної вартості житлового чека не є повторною.