Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Видача трудової книги

Які наслідки для підприємства може мати повернення трудової книги звільненому працівнику чоловіка, а не мені особисто?!

Відповідь.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Мінпраці у листі від 20.11.2006 р. № 270/06/187-06 зазначає, що особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством на підставі ст. 265 КЗпП.

Тобто особи, винні в порушенні законодавства про працю, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

До порушень законодавства про працю належить і порушення трудової дисципліни.

Як встановлено ст. 147 КЗпП, до працівника за порушення трудової дисципліни, тобто за невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.

Частиною 1 ст. 41 КпАП за порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також на посадових осіб підприємства за ці правопорушення може бути накладено адміністративний штраф від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Органом, уповноваженим на застосування стягнення за ст. 41 КпАП, є суд (ст. 221 цього Кодексу).