Який строк розгляду касаційної скарги?

Який строк розгляду касаційної скарги?

Касаційна скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи.