Розшифруйте, будь-ласка, поняття «педагогічні представники загальноосвітніх навчальних закладів»

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 570-VIII «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» про звільнення від призову на воєнну службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних робітників».

Від призову звільняються наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні представники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють у навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Питання. Розшифруйте, будь-ласка, поняття «педагогічні представники загальноосвітніх навчальних закладів». Які категорії педагогічних працівників і конкретно яких навчальних закладів мають право на звільнення від призову в АТО?

Відповідно до переліку педагогічних посад, «майстер виробничого навчання» коледжу – це педагогічний працівник. Чи поширюється даний Закон на дану категорію педагогічних працівників?

Дякую за компетентну відповідь.

Стаття 24 Закону України «Про загальну середню освіту» визначає поняття педагогічних працівників, а саме:

1. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Переліку посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 – до посад педагогічних працівників крім інших відноситься і майстер виробничого навчання.

Щодо інших категорій педагогічних працівників можна теж подивитися у вказаному переліку за цим посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF.