Відмова у наданні відпустки

Чи правомірно мені відмовили у наданні відпустки за 2005р., аргументуючи «за строком давності»?

Однозначно ні. Чинним трудовим законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається працівником право на щорічні відпустки.
Зокрема Законом України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Ненадання працівнику щорічних відпусток у визначені законодавством терміни є грубим порушенням законодавства про працю, тим більше, що законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається працівником право на щорічні відпустки. Тому, скажімо при звільненні працівник може отримати компенсацію за невикористані дні відпустки навіть за 10 останніх років, якщо таку кількість часу він відпрацював на одному підприємстві.

Чі має право працівник, що працює вахтовим методом (14 днів по12 годин роботи і 14 днів відгули) ділити на частини та використовувати свою щорічну відпустку підчас відгулів?
 

    Так, такий працівник має право, як ділити таку відпустку на частини так і використовувати її під час відгулів. Однак, щодо поділу відпустки використовують норми ЗУ "Про відпустки", що означає, що щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Щодо часу відпустки, то конкретний період надання щорічних відпусток узгоджується між працівником і власником
або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.   
    Щодо використання щорічної відпустки під час відгулів, то якщо закінчення щорічної відпустки працівника, який працює за вахтовим методом, припадає на дні міжвахтового відпочинку колективу, в якому він працює, то працівникові до початку вахти надається інша робота на підприємстві з відповідною оплатою або працівник переводиться в іншу зміну вахти.