Строк оскарження

Який строк оскарження рішення реєстраційної служби? Мені було відмовлено у державній реєстрації прав власності на житловий будинок.

Перелік підстав за яких державний реєстратор може відмовити  у державній реєстрації визначений у ст. 24 Закону України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відмова  в  державній  реєстрації  прав  та  їх обтяжень з підстав,  зазначених у пунктах 4, 5-2 - 5-6 ст. 24 Закону не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

Отже, особа, з приводу звернення якої прийнято рішення про відмову у реєстрації прав на нерухоме майно, має право вибору, або усунути недоліки і спробувати повторно звернутись до державного реєстратора, або оскаржити відмову державного реєстратора у встановленому порядку, а саме порядку адміністративного судочинства, оскільки державний реєстратор - суб'єкт владних повноважень.

Відповідно до ст. 99 КАС України адміністративний  позов  може  бути  подано в межах строку звернення до адміністративного суду. Для  звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод  та  інтересів  особи  встановлюється  шестимісячний строк, який,  якщо  не  встановлено  інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася  або  повинна  була  дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Таким чином, строк на оскарження дій державного реєстратора становить шість місяців  і обчислюється з дня, коли особа дізналася  або  повинна  була  дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.