Чи звільняються від мобілізації вчителі і директори музичних шкіл?

Чи звільняються від мобілізації вчителі і директори музичних шкіл? Дякую.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» визначені інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти: а саме: позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо).

Отже, хоча прямо в даному законі не вказано музичного виховання дітей, норми цього закону відносять музичну школу до позашкільного навчального закладу, який входить до системи закладів загальної середньої освіти. Тому звільнення від мобілізації поширюється і на вчителів цих закладів, якщо вони працюють там на основному місці роботи і не менш як на 0,75 ставки.