могут ли меня заставить его учить всему

На производство, где я работаю медником 4 разряда, берут человека без опыта и образования медником. Вопрос:  могут ли меня заставить его учить всему. Чем подкрепить свой отказ (документы)? У меня 4, а не 5-6 разряд, имеют ли право заставить с таким разрядом?

Стаття 201 Кодексу Законів про працю України визначає таке поняття, як організація виробничого навчання, - для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи.

Це є загальними приписами. Більш детально це питання може бути врегульовано у внутрішніх документах конкретного підприємства – інструкціях , наказах, положеннях.

Більше того, статтею 31 цього Кодексу встановлена заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, яка чітко вказує, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Отже, примусити працівника до виробничого навчання іншого працівника, власник (керівництво) не має жодного права, це відбувається в добровільному порядку за згодою більш кваліфікованого працівника і з можливими додатковими заходами мотиваційного характеру (доплата, премія, відгул та інше). Звільнити працівника, який відмовився від проведення виробничого навчання, в керівника теж підстав немає.