Чи зобовязаний фонд держмайна мені як акціонеру підприємства надати інвестиційний договір?

Чи зобовязаний фонд держмайна мені як акціонеру підприємства надати інвестиційний договір?

Стаття 25 Закону України «Про акціонерні товариства» визначає права акціонерів - власників простих акцій:

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про  господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Отже, якщо інвестиційний договір напряму стосується господарської діяльності товариства акціонером якого ви є, то право на таку інформацію ви маєте.