Могу ли я продлить отпуск по болезни и какие для этого нужны документы?

Добрый день. Я мобилизированный нахожусь с отпуске. Во время отпуска заболел. Могу ли я продлить отпуск по болезни и какие для этого нужны документы? Надо ли ставить в известность коммендатуру?

Відповідно до частини 5 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

Пунктом 1.9. Інструкції про порядок видачі документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, вказано, що Листок непрацездатності (довідка) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем (фельдшером) переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Отже, Вам потрібно звернутися до лікувального закладу і там мають видати довідку з діагнозом і підтвердженням хвороби та її періоду. Саме цю довідку маєте представити до свого підрозділу. Крім цього, слід вже зараз попередити своє безпосереднє командування про захворювання.