єдиний податок

Питання:
Чи правомірні штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного податку у таких випадках:
фіз. особа підприємець здійснив сплату єдиного податку через касу банку в 16:05 (післяопераційний час банку) 18.11.2011 (п*ятниця), кошти банк перерахував в понеділок 21.11.2011.
В банківській квитанції про оплату зазначено:дата здійснення платежу - 18.11.2011, дата валютування - 21.11.2011.
Податковий кодекс вимагає сплатити єдиний податок до 20 числа включно, про дату валютування там нічого не написано.
Який нормативний документ роз*яснює це питання???
Дуже вдячна за допомогу.
Малова Елена

Пані Олено!
Інстукція НБУ про безготівкові розрахунки в національній валюті дає такі визначення понять:
 
операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення, передавання і виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;
 
операційний час - частина операційного дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється
банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;
 
дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установі - члені платіжної системи;
Виходячи із цього не можна вести мову про те, що підприємець здійснив оплату до 20-го числа, адже отримуючи квитанцію Вас було повідомлено про те, що Ваша операція буде здійснена 21-го числа.