Хто такий «суб’єкт владних повноважень»?

Я підприємець. Мені із суду прийшла ухвала. В ній пишеться про якогось «суб’єкта владних повноважень». Що означає поняття «суб’єкт владних повноважень», а то я не до кінця розумію?

Згідно з пунктом 7 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України під поняттям «суб’єкт владних повноважень» розуміються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх службові та посадові особи, а також інші суб’єкти, які здійснюють владні управлінські функції на основі чинного законодавства, в тому числі виконують делеговані повноваження. Слід мати на увазі, що до «суб’єктів владних повноважень» у розумінні цієї статті КАСУ можуть бути не лише вказані органи та посадові особи, а й підприємства, установи, організації, а також і фізичні особи, але за умови, що їм делеговано певні владні повноваження щодо управління (наприклад, реєстраційно-дозвільні повноваження, повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності тощо). Для прикладу, органам Пенсійного фонду держава законом делегувала повноваження щодо нарахування і виплати пенсій громадянам.