Відмова від адміністративного позову

Чи можу я відмовитись від позову? Якими будуть наслідки?

Кодекс адміністративного судочинства надає Вам таку можливість. Зокрема, відмовитись від позову Ви можете на будь-якій стадії процесу. Зокрема, частина 1 ст. 136 КАСу говорить, що "позивач може відмовитися від адміністративного позову, а відповідач - визнати адміністративний позов протягом всього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи."

В залежності від стадії судового процесу наслідки відмови від позову матимуть різні наслідки. Якщо Ви вирішили відмовитись від позову до відкриття провадження у справі (про що приймається судом відповідна ухвала), то позовна заява Вам повертається, і відповідно до правил ст. 108 КАС України це не позбавляє Вас права повторного звернення до суду із цим самим позовом.

Якщо Ви відмовляєтесь від позову вже під час судового розгляду справи по суті, то мусите зрозуміти, що більше із таким позовом Ви не зможете звернутись. Так як за правилами ст. 109 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін.

Тому цим Вашим правом треба користатись дуже обережно і зважено.