Українська Гельсінська спілка з прав людини

 Українська Гельсінська спілка з прав людини  (УГСПЛ) — найбільша в Україні асоціація громадських правозахисних організацій. Метою створення та діяльності УГСПЛ є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України у сфері прав людини та основних свобод. 
Основними напрямами діяльності УГСПЛ є
 

  • Здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини та основних свобод в Україні й інформування про факти порушень прав і свобод;
  • захист прав людини та основних свобод в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • здійснення досліджень з прав людини та основних свобод, у тому числі постійний моніторинг підготовки проектів законів та інших правових актів;
  • проведення освітніх заходів і кампаній, семінарів, тренінгів, конференцій тощо;
  • сприяння розвитку мережі правозахисних організацій.